Případová studie: DISA sjednocuje několik desítek dřívějších webů

Nasazení nového publikačního systému MediaCentrik znamená výrazné snížení režií souvisejících s provozem a udržováním obsahu. Tým autorů z více než padesáti zemí získal jednotné prostředí pro správu informací určených veřejnosti. Informace ve více jazycích jsou nyní publikovány snadno, podléhají principům work-flow a jsou automaticky dodržovány zásady corporate identity.

Nasazení nového systému znamená výrazné snížení režií souvisejících s provozem a udržováním obsahu. Tým autorů z více než padesáti zemí získal jednotné prostředí pro správu informací určených veřejnosti. Informace ve více jazycích jsou nyní publikovány snadno, podléhají principům work-flow a jsou automaticky dodržovány zásady corporate identity.

Řešení: www.DisaGroup.com

 Případová studie na stránkách Microsoft.cz: zde

 

Dřívější situace

Společnost DISA, založená v roce 1900, dnes působí ve více než padesáti zemích. Patří mezi světové leadery v segmentu dodávek slévárenského vybavení, systémů pro úpravy povrchů a kontroly znečištění ovzduší.

V průběhu času divize společnosti DISA vybudovaly velké množství webů, které působily nejednotným, neunifikovaným dojmem. Bylo tedy nutno nalézt společný produktový rámec a vystavět na něm sjednocující řešení vystihující velikost společnosti a její postavení na trhu.

Požadavky na nový systém

Ke striktním požadavkům patřil vysoký stupeň flexibility a multijazyčnost. Vytvoření nového řešení bylo potřebné s ohledem na nutnost publikovat obsah v masivním měřítku a zároveň dodržovat principy corporate identity. Vysoké nároky byly rovněž kladeny na uživatelskou přívětivost s ohledem na ergonomii a snadnou navigaci v samotné prezentaci. Plánovaná prezentace měla odrážet multinárodnost společnosti, která je zastoupena ve více něž 50-ti zemích a má významnou pozici v několika klíčových, nicméně vysoce specializovaných průmyslových odvětvích.

Nynější situace

Na základě uspořádaného mezinárodního výběrového řízení byl zvolen multijazyčný publikační systém MediaCentrik české společnosti NetDirect vystavěný na platformě .NET a databázovém engine MS SQL Server 2000.

Architektura systému:

  • Veřejná část
  • Administrační část
  • Databáze
  • Datové konektory

Stránky jsou automaticky generovány publikačním systémem MediaCentrik vystavěném na výkonné platformě .NET, jehož možnosti jsou plně využívány například pro multijazyčnost, dynamické načítání modulů či provozování webových servisů sloužících k obousměrné výměně dat s dalšími systémy. Jako primární úložiště dat slouží MS SQL Server.

 Použité technologie

  • Windows 2000 Server
  • SQL 2000
  • .NET (C#)
  • MediaCentrik

Ukázka titulní stránky DisaGroup.com
Webová část - ukázka titulní stránky řešení společnosti DISA Group

 

Ukázka titulní stánky v čínštině
Webová část - ukázka stránek v čínském jazyce.
MediaCentrik rovněž dokáže pracovat s arabštinou, hebrejštinou a dalšími jazyky.

 

Ukázka editace dokumentu ve WYSIWYG editoru
Administrační část - ukázka editace dokumentu v editoru textů

 

Přínosy a zákazníkovo hodnocení

Společnosti DISA se v plánovaném termínu podařilo spustit centrální webovou prezentaci, která odráží její rozměr a marketingovou pozici na trhu. Virtuální prezentace skupiny firem je snadno navigovatelným, atraktivním a dobře strukturovaným zdrojem informací v jasném a přehledném designu. Návštěvníkům je do rukou dána možnost poznat bohatou historii firmy a seznámit se s pozadím jejího vývoje.

Díky jasné struktuře stránek je velmi snadné dojít k informacím o výrobním programu, produktech a kontaktech i přesto, že jich je zde k dispozici bohatá škála. Rapidně se zvyšující návštěvnost svědčí o oblíbenosti nové prezentace. Propracované statistiky integrované v systému MediaCentrik slouží marketingovému oddělení jako důležitý nástroj zpětné vazby umožňující včasné reagování na požadavky a chování návštěvníků.

Zásadním způsobem se podařilo snížit provozní režie související s aktualizací obsahu webu. Decentralizovaný tým autorů získal jednotný nástroj pro publikování v libovolném počtu jazyků, včetně jazyků mimoevropských. Sofistikovaný, ale přitom velmi jednoduchý systém práv se stal základem jasného rozdělení rolí a zodpovědností v publikačním procesu.

 

Fotografie zástupců společností DISA a NetDirect
Lars Studstrup (DISA) a Thomas LaRocca (NetDirect)
v den předání zákázky do ostrého provozu


„Díky tomu, že DISA již měla dřívější zkušenosti s několika Content Management Systémy, věnovali jsme velkou péči výběru naší nové publikační platformy. Po vyčerpávajícím procesu jsme nakonec zvolili MediaCentrik jako naše budoucí řešení, protože poskytoval nejlepší funkcionalitu, novou technologii .NET a nejnižší TCO (Total Cost of Ownership). Profesionální přístup NetDirectu nám dovolil rychle a úspěšně spustit vysoce kvalitní mezinárodní Web site. Rozhodně se těšíme na další spolupráci s NetDirectem.“

Lars Studstrup, DISA Group CITO