Klíčové momenty při tvorbě webových prezentací a portálů

Tvorba úspěšných webů a portálů není pouze otázkou navržení grafiky a vytvoření HTML stránek. Představuje komplexní proces, na kterém se podílejí odborníci různých profesí a specializací.

Na přípravě nového webu by mělo úzce spolupracovat marketingové oddělení odběratele s realizačním týmem dodavatele tak, aby výsledný produkt co nejlépe reflektoval potřeby cílových skupin a plnil vytyčené cíle.

Níže uvádíme několik oblastí, kterým je nutno věnovat patřičnou pozornost, aby bylo možno plnit stanovené obchodní a marketingové cíle.

Imprese – první dojem

Na základě průzkumů můžeme říct, že návštěvník získá pozitivní či negativní dojem během prvních 3 - 4 vteřin po načtení stránky. Prvotní imprese má velký vliv na to, zda a jak dlouho na stránkách návštěvník zůstane a jaké pocity v něm převládnou po odchodu z webu.

Je nesmírně důležité, aby stránka byla graficky upravená a návštěvník se v ní dokázal rychle zorientovat.

Rychlé orientaci napomáhá správné barevné rozlišení prvků se stejnými funkcemi (např. menu, text, odkazy) a velikostní zvýraznění těchto prvků (od důležitých k méně důležitým).

Ergonomie internetových stránek

Ergonomie neboli efektivní rozložení prvků na stránce pomůže, spolu se správným barevným a velikostním zvýrazněním prvků, snadné orientaci návštěvníka na stránce.

Správné rozložení prvků umožní návštěvníkovi jít konkrétní cestou a vybírat si přesně ty informace, které jej zajímají.

Jakmile se návštěvník na stránce zorientuje a přečte si podstatné informace, musí mu být jednoduše a intuitivně umožněno přejít na další stránky jeho zájmu.

Pravidla přístupnosti a blind friendly web

Jedná se o soubor pravidel, který usnadňuje prohlížení stránek návštěvníkům s nějakým handicapem.

Handicap může být:

  • fyzický - například pro lidi se zrakovým postižením je důležitá správná kontrastnost a velikost textů
  • technický - existují uživatelé, kteří mají zakázaný např. JavaScript nebo Flash, proto stránky musí být upravené tak, aby i tito uživatelé mohli internetové stránky prohlížet

Weby veřejné správy musí dle zákona č. 365/2000 Sb. splňovat pravidla přístupnosti. Je dobré tyto pravidla aplikovat také na stránky komerčních a jiných subjektů.

SEO neboli optimalizace pro vyhledávače

SEO je metoda, která přivádí návštěvníky z fulltextových vyhledávačů (především Seznam, Google apod.). Vyhledávače využívají tzv. fulltextových algoritmů, nad kterými můžete vyzrát, pokud tvůrci webu i obsahu jsou seznámeni se SEO pravidly a důsledně je dodržují. Pokud tomu tak opravdu je, jste vy i váš web na nejlepší cestě k úspěchu.

Úspěch pro nás znamená, že se budete nacházet na prvních stránkách ve výsledcích vyhledávání na slova a výrazy, které se týkají vámi nabízených komodit a oblastí činností. Přístupy z vyhledávačů jsou velmi důležité a u zaběhlých webů představují 30 - 80 % denních návštěvností. SEO přináší velmi cílené návštěvníky a jde přitom o levný a mohutný nástroj e-marketingu.

Našim klientům také garantujeme připravenost technického řešeníposkytujeme poradenství v oblasti úpravy obsahu a budování zpětných odkazů.

Interaktivní proces mezi odběratelem a dodavatelem

Při přípravě webů je nesmírně důležité, aby dodavatel s odběratelem úzce spolupracovali na návrhu a vytvoření stránek. Jen tak lze docílit toho, že výsledný web přesně reflektuje potřeby odběratele a jeho klientů. Proto zejména v počátečních fázích vytváření webu jsou důležité časté schůzky mezi dodavatelem a odběratelem, které našim klientů nabízíme bezplatně.

Rozvoj a zhodnocování internetového portálu

Po dokončení a předání internetové stránky pro nás práce nekončí. Protože internet je živé médium, je důležité pravidelně analyzovatvyhodnocovat chování návštěvníků a tyto statistiky reflektovat do webových stránek. Proto našim klientům v rámci postimplementační podpory nabízíme zdarma kontrolní schůzky, kam přicházíme s návrhy na rozvoj a zlepšování portálu v souladu s internetovými trendy.